یکی از برنامه های جذاب و آموزشی سایت DarulQuran.co.uk برگزاری مسابقات مختلف با موضوعات متنوع قرآنی اعم از مسابقات حفظ، قرائت، مفاهیم، تفسیر، قصه‌های قرآنی، تاریخ و .... است که به زودی شاهد آنها خواهید بود.