حفظ کل قرآن کریم

این دوره به موضوع حفظ قرآن و فراگیری روش های حفظ کردن قرآن می پردازد. در این دوره قرآن آموزان می توانند با متدهای جدید و با نظارت و راهنمایی اساتید این رشته به حفظ کل قرآن بپردازند.

ورود به دوره حفظ کل قرآن کریم

 

حفظ گلچین قرآن کریم

حفظ سوره های منتخب قرآن کریم.

ورود به دوره حفظ گلچین قرآن کریم