این دوره به آموزش مبانی وقف و ابتدا در قرائت قرآن می‌پردازد. به این معنا که در اثناء خواندن قرآن بر روی چه کلمات و جایگاه‌هایی می‌توان ایستاد و در چه جاهایی نمی‌توان ایستاد. از چه جاهایی می‌توان خواندن مجدد را شروع نمود و از چه جاهایی این کار را نمی‌توان انجام داد. مهم‌ترین اصلی که در این علم مورد توجه قرار می‌گیرد و مبنای این علم است، به هم نخوردن معانی قرآن به واسطه ایستادن‌ها و شروع‌های نامناسب است. این دوره پس از فراگیری دوره روخوانی قرآن برای علاقه‌مندان در دسترس خواهد بود.

ورود به دوره وقف و ابتدا