این دوره پس از دوره روخوانی و در ادامه آن دوره است و به بیان و تدریس دقیق‌تر مشخصات و صفات حروف الفبای عربی که زبان قرآن است می پردازد. در واقع هدف از این دوره فراگیری خواندن قرآن مطابق با قرائت زمان پیغمبر خدا (ص) است. ما تجوید را در سه سطح و دوره ارائه خواهیم نمود  به صورتی که سطح پایین‌تر پیش‌نیاز سطح بالاتر خواهد بود. شروع این دوره‌ها پس از گذراندن دوره روخوانی برای قرآن‌آموزان امکان پذیر خواهد بود.

 

ورود به دوره تجوید