هدف از این دوره، آموزش الحان و نغمات قرآنی زیبا و دلنشین متناسب با شأن و منزلت قرآن کریم است. کسی نمی‌تواند منکر تأثیر صوت، صدا و آهنگ زیبا در انتقال معانی عمیق قرآنی شود. این علم ابزار بسیار توانمندی در ایجاد رغبت بیشتر به سمت قرآن است. آموزش این علم زیبا و جذاب و در عین حال سودمند می‌تواند جذابیتی را برای آموختن قرآن به خصوص برای کودکان سنین پایین‌تر و شروعی مناسب برا ی قرار دادن آنها در مسیر علوم و معارف قرآنی باشد. پیش‌نیازهای این دوره عبارت است از ۱- دوره روخوانی قرآن کریم ۲- دوره تجوید سطح یک ۳- دوره وقف و ابتدا

ورود به دوره صوت و لحن