پاسخگوی پرسش‌هایی از شما در موضوعات مختلف اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و ... که می‌خواهید پاسخ آن را از زبان قرآن بگیرید. سوال شما

 

باتوجه به آیات قرآن (مَا مَلَکَتْ أَیْمَان) کیست؟

عبارت «مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» از لحاظ لغوی به معنای «آنچه‌را را که به‌دست می‌آورید» تعبیر میشود.
آنچه‌را که = مَا
به‌دست می‌آورید = مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ
لغت «مَا» به‌معنای «هرآنچه» و لغت (يَمِين = مفرد أَیْمَان) به‌معنای  (راست) است و مراد از آن (دست راست) و یا (دست) است.
واژه (مَلَکَتْ) به‌معنای مالکیت یافتن و عبارت (مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ) به‌معنای (به دست می‌آورید) است.

پایان پرسش و پاسخ