تجربیات شما مبتنی بر آیات قرآن

می‌توان در داستان زندگی بسیاری از افراد، جای پای آیاتی از قرآن را مشاهده نمود که به صورت خاص بر روی زندگی، آینده، حل مشکلات، باز شدن افق جدید و موارد مشابه تأثیر داشته است. با تمام میل آماده گرفتن اینگونه تجربیات از شما نیز هستیم.