The Message - Het Verhaal van de Islam - 3

The Message – Het Verhaal van de Islam

Het is de 7e eeuw en in Mekka, en de machtige leiders zijn in conflict met Mohammed die de vele onrechtvaardigheden niet aanvaardt in de samenleving – slavernij, dronkenschap en wreedheid. Mohammed beweert een visioen van de engel Gabriël te hebben gezien en roept de mensen van Mekka op om slechts één God te aanbidden. Na een openbaring van God stemt Mohammed ermee in de wapens op te nemen tegen Mekka en bij de bronnen van Badr zegevieren de onervaren moslimtroepen. Bij de Slag van Uhud worden ze echter verslagen. Ze accepteren een wapenstilstand van tien jaar, zodat ze het woord van God kunnen blijven verspreiden. Mohammed is de Profeet….De Boodschapper van God. (Engelse versie)

Download ( Part 1 )[701 MB]| Download ( Part 2 ) [701 MB]