خانه - DarulQuran | Online Quran Learning Academy

Email:
info@darulquran.co.uk

WhatsApp:

Chat with us on WhatsApp
Close and go back to page
نام*
ورودی نامعتبر

ایمیل*
ورودی نامعتبر

شماره واتس آپ*
ورودی نامعتبر

کدامنیتی*
کدامنیتی

previous
next
Slider
Quran Reading

مقدماتی: 25 $
پیشرفته: 25 $
3-4 ساعت در هفته
طول دوره: 3-4 هفته


روخوانی قرآن کریم

Tajweed

مقدماتی: 25 $
متوسط: 25 $
پیشرفته: 30 $
3-4 ساعت در هفته
طول دوره: 3-4 هفته


تجوید

Quranic Exegesis

به زودی


تفسیر

Method Of Translating

مقدماتی: 25 $
متوسط: 25 $
پیشرفته: 30 $
3-4 ساعت در هفته
طول دوره: 3-4 هفته


آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم

Voice & Tunes

مقدماتی: 25 $
متوسط: 25 $
پیشرفته: 40 $
3-4 ساعت در هفته
طول دوره: 3-4 هفته


صوت و لحن

Memorisation

Full Memorisation: 25 $
Thematic Memorisation: 25 $
Memorisation of Selected Chapters: 25 $


حفظ قرآن کریم

Quranic Sciences

مقدماتی: 25 $
پیشرفته: 30 $
3-4 ساعت در هفته
طول دوره: 3-4 هفته


علوم قرآنی

Stopping & Beginning

مقدماتی: 25 $
پیشرفته: 30 $
3-4 ساعت در هفته
طول دوره: 3-4 هفته


وقف و ابتدا در قرآن کریم

اخبار

Slider
Hide Main content block