با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش در نظام های آکادمیک، سایت DarulQuran.co.uk در نظر دارد در آینده ای نزدیک دست به برگزاری جشنواره های پژوهشی با موضوعات علمی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فقهی و ... با محوریت قرآن با مشارکت تمامی ملیت ها برگزار نماید.