این دوره اولین دوره‌ای است که برگزار می‌شود و هدف آن آشنایی قرآن‌آموزان با مقدمات خواندن قرآن است. این دوره در قالب ۱۴ درس تنظیم و ارائه شده است. شما نیاز دارید برای استفاده از این دوره ثبت نام نمایید. 

ورود به دوره روخوانی